Què fem?

Mòdul 1: Atenció a les persones i dinamització comunitària

El mòdul d’atenció a les persones apropa als joves a la comunitat. L’especialitat és acompanyar a veins i veines.


Fase formativa

Activitats d’educació i processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.
Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.
Títol de monitor/a de lleure

Fase de contractació

Gestió i dinamització d’extraescolars i del casal Vista Alegre Activa.
Tasques de monitor/a de casal d’estiu.
Dinamització d’accions de microurbanisme i convivència.

Mòdul 2: Manteniment i rehabilitació d’habitatges

Al mòdul de manteniment i rehabilitació d’edificis, s’adquireix tot el coneixement tècnic necessari per fer una rehabilitació completa dels edificis i el seu posterior manteniment.


Fase formativa

Oficis de la construcció:
electricitat, obra, pintura, seguretat
laboral i prevenció de riscos laborals.

Fase de contractació

Rehabilitació i manteniment d’espais i
equipaments municipals.

Mòdul 3: Capacitació digital i creació 3D

El mòdul d’entorn digital forma i prepara als joves amb l’ús de les eines adequades per afrontar un món cada cop més tecnològic.


Fase formativa

Disseny i impressió 2D i 3D.
Robòtica i programació.
Disseny web.
Edició de vídeo.

Fase de contractació

Cursos a la ciutadania.
Cobertura digital d’esdeveniments
Creació de pàgines web.
Xarxes Socials