Apunta’t

Què és la Casa d’Oficis?

 • Inclou una 2a fase de contractació de 6 mesos per part de l’Ajuntament

La Casa d’Oficis és un programa mixt de formació i treball, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte “Treball als barris” i organitzat per l’Ajuntament de Castelldefels.

Les Cases d’Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors de 30 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context de treball real. 

Durant els dotze mesos de durada del projecte de la Casa d’Oficis, els joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d’interès col·lectiu. Els sis primers mesos són de formació i un cop superada aquesta fase, els següents sis mesos són de contractació a través de l’Ajuntament de Castelldefels en la modalitat de “Contracte per a la formació i l’aprenentatge“.

Adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 30 anys en la fase de contractació laboral el maig de 2024).

Dirigit a:

Joves entre 16 i 29 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 30 anys a la fase de contractació laboral el maig del 2024).

Durada del Programa:

741 hores formatives + 6 mesos de contractació

 • Primera fase formativa
  • Inici: 13 de novembre 2023
  • Final: 30 d’abril 2024
 • Segona fase de contractació
  • Inici: 1 de maig 2024
  • Final: 31 d’octubre 2024

Requisits:

 • Aturats, inscrits a l’Oficina de treball com a demandants d’ocupació (DONO).
 • Nivell formatiu de Graduat en ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent. Podran accedir també aquells que superin una prova especifica de nivell i l’entrevista de selecció.
 • Preferentment residents al barri de Vista Alegre.
 • Habilitats comunicatives en català i castellà.